Prevodi aplikacije v teku
@PiCoreTeam
13. november – 8:55 am
Glavni cilj Q4 je prevesti aplikacijo v različne jezike na zahtevo skupnosti. Trenutno Pi Core Team razvija tehnično rešitev, hkrati pa organizira prevajalsko skupino z moderatorji klepeta. Prevodi funkcij aplikacije se bodo uvajali postopoma. Pričakujte, da bodo deli aplikacije prevedeni od naslednjega tedna!
@nicolas
13. November – 9:02am
Prevodi aplikacij so v teku! Kot je omenjeno v Pi COiNVENTION, je eden glavnih ciljev v četrtem četrtletju prevesti aplikacijo Pi v različne jezike na zahtevo skupnosti. Trenutno Pi Core Team razvija tehnično rešitev, medtem ko organizira organizacijsko skupino za prevajanje z našimi moderatorji klepeta. Oglejte si čas prevoda na začetnem zaslonu aplikacije.
Ekipa Pi Slovenije, vedno z Vami.

Spread the word. Share this post!