Posodobitev aplikacije Brainstorm

@PiCoreTeam 15. januar – 02:50   Izdajamo novo različico prototipa aplikacije Brainstorm, kjer bo imel vsak Pionir možnost pregledati oddane predloge aplikacij Pi Apps v naključnem vrstnem redu. Z glasovi za in proti boste obveščeni, katere projekte naj osrednja skupina – CT – objavi na seznamu predlaganih aplikacij Pi. Zaenkrat

Lahki način je IZKLOPLJEN

Lahki način je IZKLOPLJEN Vaš Pi je varen – vendar se je v načinu Lite morda zdel nižji @PiCoreTeam 10. januar – 03:06 Način Pi Lite je vklopljen, kadar je storitev v tehničnem vzdrževanju ali nadgradnji ali kadar je promet zelo velik. Lahek način omogoča samo bistvene značilnosti Pi, npr.