DISCLAIMER: The following text has been translated by Pi’s community members and may contain some inaccuracies. For full accuracy, always refer to the English node.minepi.com
ODGOVORNOST: Naslednje besedilo so prevedli člani Pi skupnosti in lahko vsebuje nekaj netočnosti. Za popolno natančnost vedno poiščite uradni tekst (node.minepi.com).

Omejitev odgovornosti:

Ta dokument opisuje prvo izdajo Pi Node in načrt za Testnet, ki ga trenutno najbolje poznamo na podlagi trenutnih okoliščin in podatkov. Ker je namen gradnje začetnega Pi-jevega Testneta, ter preizkusiti in izboljšati Pi-jevo verigo blokov, se lahko načrt spremeni, saj Testnet ustvari več podatkov za vodenje naslednjih korakov naprej. Zato se imenuje Testnet.

Uvod

Vozlišča so četrta vloga v ekosistemu Pi in delujejo na prenosnih in namiznih računalnikih namesto na mobilnih telefonih. Podobno kot druge verige blokov, bodo tudi Pi Node odgovoren za preverjanje veljavnosti transakcij na porazdeljeni verigi in reševanje izzivov pri vzdrževanju porazdeljene valute tako, da bodo vsa vozlišča prišla do »konsenza« glede vrstnega reda novih transakcij, ki se beležijo.

 

Za razliko od vozlišč, ki uporabljajo algoritme o delu, kot sta Bitcoin ali Ethereum, Pi Node uporablja drugačen algoritem soglasja, ki temelji na protokolu zvezdnega soglasja (SCP). V SCP vozlišča tvorijo zaupanja vredne skupine (sklepčnost sklepa) in se strinjajo samo s transakcijami, s katerimi se strinjajo zaupanja vredna vozlišča. Varnostni krogi (glejte pogosta vprašanja Pi: Kaj so varnostni krogi?) Iz mobilnih rudarjev Pi se združijo v globalni graf zaupanja, ki omogoča vozliščem Pi, da tvorijo sklepčne skupine, da ugotovijo, kdo lahko in ne more potrditi transakcij v skupni rabi.

Za razliko od večine drugih kripto projektov, bo Pi Node še naprej sledil filozofiji uporabniško usmerjenega oblikovanja. Namesto, da bi za postavitev vozlišča potrebovali poglobljeno tehnično znanje, bodo to lahko storili vsakdanji ljudje z namestitvijo namizne aplikacije na svoje računalnike. S to računalniško aplikacijo lahko Pioneers vklopi / izklopi programsko opremo vozlišča, da omogoči / onemogoči uporabo svojih naprav kot vozlišče.

Pi bo še naprej spoštoval metodologijo postopne decentralizacije, ko bo razvijal svoj Testnet. Med začetnim Testnetom bo Pi-jeva blok-komponenta programske opreme vozlišča imela centralizirano plast, da bo dosegla hitrejše ponovitve testiranja izjemnih situacij in prilagoditve soglasnega algoritma, da bo ustrezala potrebam omrežja Pi in njegove globalne skupnosti (glej poglavje – Načrt Testneta). Ta začetna različica vozlišča je prvi korak k izgradnji Pi Testneta in sčasoma popolnoma decentraliziranega glavnega omrežja.

Ta različica vozlišča vključuje dva vmesnika: vmesnik vozlišča in namizni vmesnik Pi App. Odvisno od ravni udeležbe, opredeljene v spodnjem oddelku, lahko Pioneers ustrezno uporabljata oba vmesnika. Vsak mobilni uporabnik lahko prenese programsko opremo vozlišča v svoj računalnik in uporabi njegov namizni vmesnik Pi App, ker je podoben vmesniku kot mobilna aplikacija in bo ljudem omogočil, da preverijo svoje ravnotežje Pi, si ogledajo predstavnostne vsebine in uporabljajo klepete Pi v svojem osebnem računalniku. Vsak Pioneer se lahko prijavi tudi za vozlišče prek vmesnika vozlišča in tam namesti komponento verige blokov. Sprva bo na voljo izbirna stopnja (glej odsek – Načrt Testneta), v kateri bo Core Team umerjal merila za izbiro vozlišč na podlagi zanesljivosti in povezljivosti naprave.

Ko Core Team izbere vozlišče, bodo morali prenesti KYC, da bodo lahko služili kot vozlišče v Testnetu. Več podrobnosti si oglejte v spodnjem razdelku: Izbirni postopek za vozlišča in SuperNode.

 

Ravni udeležbe vozlišč

Trenutno obstajajo tri stopnje udeležbe za uporabo programov Pi Node v svojih računalnikih.

 

Računalniška aplikacija

Računalniška aplikacija se nanaša samo na namizni vmesnik Pi App programske opreme vozlišča. Omogoča pionirjem, ki želijo z aplikacijo Pi komunicirati iz svojih računalnikov, zato ima podobne funkcije kot mobilna aplikacija. Na primer, mnogi pionirji so že izrazili, da želijo klepetati na Piju prek svojih računalnikov in ne prek telefonov. Zato smo v programski opremi Pi Node oblikovali namizni vmesnik Pi App in ta vmesnik kombinirali s programsko opremo vozlišča. Tudi v prihodnje, ko se v aplikacijo Pi doda več funkcionalnosti, npr. Apps Platform in različne aplikacije na platformi, do nekaterih je morda lažje dostopati prek namiznega vmesnika kot mobilne aplikacije.

Vozlišče

Vozlišče pomeni, da Pioneers dostopa do vmesnika vozlišča, dokonča namestitev potrebnih tehničnih priprav na podlagi navodil in vklopi / izklopi vmesnik vozlišča, da omogoči računalniku dostop do komponente blockchain, potem, ko je izbran za vozlišče. Čeprav ne sodelujejo pri soglasju, preverijo veljavnost verige blokov in oddajo transakcije, da bi jih zabeležili v verigi blokov. V prihodnosti se bodo Pi-jeve blokovne verige razširile na več kot le zavarovanje lestvic, Nodes pa se bo razširil, da bo vključeval tudi računalnike, ki bodo sodelovali v skupnih virih strojne opreme v omrežju, kot so računanje, shranjevanje in pasovna širina.

SuperNode

SuperNode je hrbtenica Pi-jevega Blockchaina. Odgovorni so za doseganje soglasja na podlagi algoritma za zapis prave transakcije v knjigo Pi, poleg vseh odgovornosti, ki jih vozlišče opravlja. Odgovorni so tudi za to, da drugi SuperNodes in Nodes dobijo najnovejše stanje verige blokov. SuperNodes uporabljajo tudi vmesnik vozlišča in jih prvotno izbere Core Team. Biti morajo povezani v omrežje 24 ur na dan in 7 dni v tednu ter imeti zanesljivo internetno povezavo.

 

V spodnji tabeli si lahko ogledate povzetek treh stopenj sodelovanja v programski opremi Pi Node ter zahteve glede strojne in programske opreme za računalnike na vsaki stopnji udeležbe.

Opombe:

 1. Natančneje opredeljena strojna in programska oprema za Pi-jeva vozlišča bodo zahtevala dodatne podatke iz začetnega testnega omrežja vozlišč na izbirnem nivoju, opredeljenem spodaj v časovnem načrtu Testnet-a, o tem, kako vozlišče deluje na različnih konfiguracijah strojne in programske opreme.
 2. Ko nameščate vozlišče v sistem Windows, lahko Microsoft Defender SmartScreen prikaže opozorilo, ko veliko ljudi nenadoma namesti novo aplikacijo, preneseno iz interneta. To bo verjetno veljalo za Pi Node zaradi naše velike uporabniške baze. Ko se bo več pionirjev strinjalo z namestitvijo programske opreme Pi Node, bo Microsoftov zagovornik prenehal prikazovati to opozorilo.

Izbirni postopek za vozlišča in super vozlišča

Če se želite prijaviti za uporabo kot vozlišče ali SuperNode v Pi-jevem testnem omrežju:

 • Prenesite in namestite programsko opremo Pi Node v računalnik
 • Izpolnite aplikacijo Pi Node v programski opremi Pi Node
 • Namestite tehnične pakete na podlagi navodil iz vmesnika vozlišča in naj bo programska oprema delujoča, kolikor vam ustreza (lahko se izvaja v ozadju.)
 • Nato bo ekipa Core izbrala vozlišča in super vozlišča na podlagi meril, opredeljenih v naslednjem poglavju.

Izbrani kandidati za vozlišča in SuperNode bodo tekoče obveščeni prek vmesnika vozlišča v naslednjih 3 mesecih. Število izbranih pionirjev bo določeno s številom prosilcev, ki izpolnjujejo izbirna merila, navedena v naslednjem poglavju.

Merila za izbiro vozlišč in super vozlišč

Po začetnem presejalnem obdobju bodo Nodes in SuperNodes izbrani na podlagi naslednjih meril. Medtem ko bosta oba ocenjena na podobnih merilih, bo prag za vozlišča nižji od SuperNodes.

 • Up time (tj. 24/7 na spletu)
 • Dobra internetna povezava (hitra in stabilna)
 • (sprva) zmožnost odpiranja vrat na lokalnem usmerjevalniku
 • Ustrezen procesor in pomnilnik (preverite tabelo za priporočila)
 • Prejšnji prispevki za skupnost Pi
 • Varnostni krogi

 

Na podlagi vaše zanesljivosti vozlišča in ocene zaupanja v omrežju Pi boste povabljeni na KYC. Kandidati, ki zaključijo KYC, bodo vpisani, da bodo služili kot SuperNode in Node v Pi’s Testnet.

V začetnem obdobju Testnet je primarni cilj stresni test konsenznega algoritma omrežja. Čeprav vsi Pioneerji ne bodo imeli strojne opreme, programske opreme in zanesljivosti omrežja za sodelovanje v začetnem Testnetu, Pi vedno želi biti čim bolj vključujoč. Vsi Pionirji bodo lahko še naprej sodelovali prek Pi-jeve mobilne aplikacije. Poleg tega si sčasoma prizadevamo tudi, da bi vlogo Node naredili bolj dostopno z razvojem dodatnih načinov, kako lahko Pioneers prispeva k omrežju.

Načrt Testnet

Testnet bo sestavljen iz treh stopenj.

Izbirna Stopnja

Core Team bo zagnal algoritem soglasja s Pioneerji, ki so se prijavili za Nodes in so uspešno zaključili namestitev vseh potrebnih paketov za blockchain komponento v svoj računalnik. Ti testi nam bodo omogočili razumevanje zahtev za posamezna vozlišča (npr. Strojna oprema, trajanje povezave, pasovna širina, stabilnost povezave itd.), Ki so potrebne za doseganje zanesljivega in varnega omrežja. Čeprav upamo, da bomo pri določanju zahtev vozlišča vključili čim več pionirjev, razpoložljivost in zanesljivost posameznih vozlišč v omrežju vpliva na varnost in življenjsko dobo omrežja. Zato moramo zgornja dva vidika uravnotežiti s preskušanjem v izbirni fazi in pravilno določiti pragove za vozlišča in super vozlišča.

Faza Revizije

Revizijska stopnja bo obsegala ponavljajoč se postopek dveh dejavnosti: testiranje scenarijev in revizija soglasnega algoritma . Preskušanje scenarijev se nanaša na stresno testiranje soglasnega algoritma, njegovo razširljivost in konfiguracije glede na različne scenarije. Podatki, pridobljeni s preskusi scenarijev, bodo nato usmerjali kje in kako bi morali revidirati in prilagoditi algoritem soglasja, da zagotovimo varnost, izboljšamo življenje in dosežemo razširljivost.

Ta hiter, ponavljajoč se postopek je pomemben za izboljšanje soglasnega algoritma, da se zadovoljijo potrebe omrežja Pi. Tako v tej fazi komponenta verige blokov te različice Node vsebuje centralizirano plast, ki bo Core Teamu omogočila, da različnim vozliščem hitro dodeli simulirane podatke mrežnega grafa in konfiguracij za učinkovitejše testiranje širokega spektra scenarijev in stanj omrežje. Na primer, namesto da se za preskušanje soglasnega algoritma zanese le na trenutne podatke iz varnostnih krogov, kar je le en scenarij, ta funkcija Core ekipi omogoča, da ustvari na stotine ali celo tisoče scenarijev sklepčnosti z dodelitvijo simuliranih varnostnih krogov različnim vozliščem. v omrežju. Med zanimive scenarije spadajo tudi: Kaj se zgodi, če se polovica omrežja izolira? Kaj se zgodi, ko odstotek vozlišč v omrežju nenadoma pade ali vstopi v omrežje? Ta centralizirana plast bo odstranjena v glavni mreži, ko bo služila svojemu preizkusnemu namenu.

Podatki, pridobljeni s temi preskusi, lahko omogočijo revizijo soglasnega algoritma. Pi se bo soočal z edinstvenimi izzivi, ko bo protokol Zvezdnega soglasja prilagodil in prilagodil potrebam Pi-jeve verige blokov (npr. Veliko število udeležencev, močno porazdeljeni osebni računalniki kot vozlišča, vključitev grafa zaupanja, ustvarjenega iz mobilnih rudarjev itd.) Revizijska faza bo omrežju omogočila, da preskusi stvari, kot so merjenje sporočil in postopek glasovanja v omrežju, hkrati pa ohrani varnost in življenje. Dejavnost revizije soglasnih algoritmov vključuje analizo podatkov in raziskave za inovativne rešitve, prilagojene potrebam Pi Network.

Live Testnet

Live Testnet bo faza, ko bodo različne vrste vozlišč aktivno izvajale odgovornosti, opredeljene v zgornjih tabelah (glej odsek Ravni udeležbe vozlišč). Vozlišča bodo lahko oddajala preskusne transakcije, ki jih vozlišča zapišejo v porazdeljeno knjigo z algoritmom soglasja. Namen je še vedno preizkusiti delovanje omrežja, vendar z resničnimi podatki iz varnostnih krogov, ki jih ustvarjajo mobilni rudarji, in resničnimi aktivnostmi udeležencev omrežja. Vsebuje tudi ponavljajoč se postopek testiranja, analize podatkov, odpravljanja napak, revidiranja in inovacij za doseganje varnosti ter reševanje življenjske dobe in razširljivosti.

Pogosta vprašanja o vozlišču

Kakšen je odnos med programsko premo Pi Node In mobilno aplikacijo Pi Network?

Vozlišča in mobilne aplikacije se med seboj ne izključujejo, ampak se med seboj dopolnjujejo. V programsko opremo Node se boste prijavili prek računa mobilne aplikacije, kar pomeni, da tako namizne kot mobilne aplikacije kažejo na isti račun Pi. Kot pravilnik Pi bo ena oseba smela imeti samo en račun Pi, odslej pa mora en račun izvajati samo eno vozlišče. Mobilno rudarjenje je mogoče zagnati samo iz mobilne aplikacije, medtem ko namizni vmesnik Pi App vozlišča omogoča preverjanje ravnotežij, klepet in ogled predstavnostnih vsebin na začetnem zaslonu. To, ali ima račun vozlišče ali ne, ne vpliva na nobeno funkcionalnost mobilne aplikacije.

Kakšen vpliv bo imel Node na mojo napravo? Ali mi bo Izpraznil baterijo in kako obremeni CPU ?

Če dela Node ali SuperNode ne vklopite, je vpliv minimalen, porabiti je treba zelo malo CPU-ja, pomnilnika ali omrežnega prometa, tako da bo dostopen vsem. Če vklopite funkcijo Node ali SuperNode, boste uporabili CPU, pomnilnik, trdi disk in omrežne vire. Med testno mrežo bomo zbirali podatke, da bomo jasneje ugotovili vpliv izvajanja vozlišč na določene naprave.

 

Ali bo nagrada za vodenje vozlišča Pi?

Eden od ciljev Pi-jevega Testneta je ugotoviti, kakšne, če sploh, nagrade bi morale obstajati za delovanje vozlišča. Medtem ko zbiramo ustrezne podatke, potrebne za določitev najprimernejšega spodbudnega mehanizma, za testnet vozlišča ne bo nagrad za rudarstvo.

Ali je programska oprema Pi Node odprtokodna?

Blockchain komponenta vozlišča bo odprtokodna. Trenutno  pospravljamo repozitorij github, da bomo lahko nadaljevali z odprto koda. Naš cilj je ohraniti seznam odprtih vprašanj neposredno v skladišču github, h katerim bodo člani skupnosti lahko prispevali, če bodo želeli.

Uradna povezava http://node.minepi.com

Prevod:RobertK70

Ekipa Slovenije.