@PiCoreTeam

13. avgust – 22:58

Rudari po višji stopnji, dokler lahko. Stopnja rudarjenja se lahko prepolovi ali pade na nič na Mainnetu in ko dosežemo 100 milijonov angažiranih pionirjev. Ne zamudite! 🙂

Spread the word. Share this post!