OPOZORILO !!!
preverite – Opis: 🚨Opis: 🚨 CT Tweet – https://twitter.com/PiCoreTeam/status/1608907781746360320
preverite za klepet v pi app chats
– Pi Core Team – Mods Q&A
@PiCoreTeam
Pi je v zaprtem glavnem omrežju brez dovoljene zunanje povezave. Pi Network ni povezan in ni odobril nobene borzne kotacije. Takšni seznami morda ne bodo delovali na pravem Pi. Sodelovanje lahko povzroči izgubo. Zaupajte samo uradnim kanalom Pi: https://minepi.com/safety

Sporočilo CT
29. december 2022

Pi Network je seznanjen s poročili, da več nepooblaščenih tretjih oseb za izmenjavo in morebitnih neznanih tretjih oseb želi uvrstiti Pi ali žetone, ki naj bi bili Pi, ali kakšno domnevno izpeljanko Pi-ja, brez soglasja, pooblastilo ali vpletenost omrežja Pi. Pomembno je ponoviti, da je Pi trenutno v zaprtem omrežju in ga Pi Network ni odobril za kotacijo na kateri koli borzi ali za trgovanje, Pi Network pa ni bil vključen v nobeno od teh domnevnih objav ali kotacij. Trenutno Pi Network priporoča vsem Pionirjem in morebitnim uporabnikom Pi, naj ne sodelujejo z nobeno od teh borz ali tretjih oseb, saj njihova dejanja niso povezana z omrežjem Pi in lahko povzročijo znatno izgubo ali škodo uporabnikom Pi. Pi Network prav tako zahteva odstranitev teh objav in seznamov izmenjav ter ocenjuje dodatne ukrepe v zvezi s tretjimi osebami in izmenjavami. V vmesnem času je pomembno ponoviti, da je transakcija Pi prek borze izrecno prepovedana v obdobju zaprtega glavnega omrežja in da bi to pomenilo kršitev pravilnikov Pi. Edinstvena inovativna zasnova obdobja Pi-jevega zaprtega omrežja je strateška izbira za izgradnjo omrežja resnične vsebine in pripomočkov z mislijo na najboljše interese omrežja, skupnosti in posameznih pionirjev. Trenutno obdobje zaprtega omrežja Mainnet omogoča omrežju Pi, da se osredotoči na dve prednostni nalogi: množični KYC/migracija in izgradnja pripomočkov ekosistema. Oba sta bistvena koraka k našemu končnemu cilju izgradnje sposobnega ekosistema za pripravo na Open Mainnet.
Ekipa Pi Slovenije, vedno z Vami
(neuradni prevod, ker nismo uradni prevajalci, se vam za vse napake iskreno opravičujemo, vedno smo tu za pomoč….. branje, sodelovanje… pa bo tudi vam pomagalo in globalni skupnosti…)

Spread the word. Share this post!