@PiCoreTeam
16. november – 19.46
Funkcija pritožbe na posodobitev imena je na voljo v profilu aplikacije za pionirje, ki so zamudili dvotedensko okno za posodobitev imena in imajo še vedno tipkarske napake v svojih imenih. Da bi zagotovili človečnost in integriteto omrežja, so imeli Pionirji na splošno le dvotedenski rok za posodobitev svojih imen. Zdaj lahko v primeru tipkarskih napak vložite pritožbo za morebitne popravke. Upoštevajte, da bo za obdelavo pritožb potreben čas.
Preberi več
Napovedujemo pritožbo na posodobitev imena
Opomba: Posodobitev imena je pomembna SAMO za pionirje, ki imajo napake v svojih imenih, povezanih z njihovimi Pi računi, in so zamudili dvotedensko okno za posodobitev imena, ki je na voljo za vsakega Pionirja na splošno po registraciji. Za pionirje s pravilnimi imeni v svojem Pi računu, vam te funkcije NI treba uporabljati in jo lahko prezrete.
Hkrati se zavedamo, da so pristni Pionirji morda naredili tipkarske napake, ko so prvič vnesli ime svojega Pi računa, ali pa so zamudili dvotedensko okno za posodobitev imena. Zato tem pionirjem dovolimo, da prosijo za še eno priložnost, da posodobijo svoje ime in razložijo želeno spremembo. Vendar pa bodo pritožbe na posodobitev imena sprejele samo spremembe, ki bi na splošno še vedno odražale istega človeka, npr. manjše spremembe črkovanja, zamenjava imena in priimka, dodajanje srednjega imena, dodajanje predpone/pripone ali usklajevanje z imenom, prikazanim na vašem osebnem dokumentu. Popolna sprememba imena, ki ni podobna trenutnemu imenu in kaže na dve popolnoma različni osebi, bo zavrnjena.
Upoštevajte, da bo obdelava pritožb glede imena trajala nekaj časa zaradi zapletenosti posameznega primera in bodo obdelane kot kasnejši del našega celotnega postopka KYC. Torej, če oddate pritožbo, bodite potrpežljivi. .
Pritožbo vložite tako:
1. Na začetnem zaslonu Pi tapnite ikono ≡ v zgornjem levem kotu, da odprete meni stranske vrstice Pi.
2. Dotaknite se »Profil«.
3. Pod »Nastavitve« kliknite oranžni gumb »Oglejte si, kako« poleg »prosite za spremembo imena«.
4. Preverite svoje trenutno vneseno ime in nato v spodnjem desnem kotu tapnite »Pritožba na spremembo imena«.
5. Od tu sledite navodilom v aplikaciji.
Upoštevajte, da če so podatki o vašem imenu že pravilni, ti podatki ne veljajo za vas. Prosimo, da ne vložite pritožbe.
Ekipa Pi Slovenije, vedno z Vami
(neuradni prevod, ker nismo uradni prevajalci, se vam za vse napake iskreno opravičujemo, vedno smo tu za pomoč….. branje, sodelovanje… pa bo tudi vam pomagalo in skupnosti…)

Spread the word. Share this post!