Predstavljamo aplikacijo Pi “Brainstorming”
@nicolas
25. december – 01:19
Core Team na platformi Pi Apps lansira nov prototip aplikacije, kjer lahko pionirji predlagajo ideje za aplikacije Pi, se pridružijo projektom in pritegnejo pionirje, da se pridružijo projektom, KYC potrjeni Pionirji pa lahko prispevajo Pi v podporo določenemu objavljenemu projektu. Podarjeni Pi bo razdeljen le, če se bodo projekti uresničili. Ta aplikacija “Brainstorm” bo sprva objavila predloge za ekosistemske in kasneje poslovne aplikacije. Dotaknite se žarnice spodaj, da jo odprete.
Dobrodošli v Pi “Brainstorm”
To je nov prototip aplikacije na platformi Pi Apps, kjer lahko Pionirji predlagajo ideje Pi Apps, se pridružijo projektom in pritegnejo druge Pionirje, da se pridružijo projektom. KYC potrjeni Pionirji lahko podarijo Pi v podporo določenemu objavljenemu projektu. Podarjeni Pi bo razdeljen le, če se bodo projekti uresničili. Aplikacija “Brainstorm” bo sprva objavila predloge projektov za ekosistemske aplikacije (tip 2), kasneje pa tudi za poslovne aplikacije (tip 1).
Namen
Namen te aplikacije je vključiti vse pionirje v stavbo ekosistema za Pi. Aplikacija upa, da bo usmerila ustvarjalnost, kolektivno modrost, talente in podporo naše velike skupnosti z več kot 10 milijoni angažiranih pionirjev v izdelavo resničnih aplikacij, ustvarjanje javnih služb in izgradnjo ekosistema, ki so ključnega pomena za uspeh Pi.
Kako deluje?
Vsi pionirji lahko predložijo nov projektni predlog. Oddani projekti niso samodejno objavljeni. Najprej moderatorji klepeta Pi pripravljajo predloge za odstranitev kakovosti in neželene pošte / podvajanja. Drugič, Core Team bo objavil majhen sklop dobro artikuliranih projektnih predlogov, ki vsebujejo tako dobro idejo kot tudi začetni izvedbeni načrt z dovolj podrobnostmi, ki kažejo na usklajenost s cilji in izvedljivostjo ekosistema. Čeprav lahko pionirji predložijo dobre ideje, ne da bi jih morali graditi sami, prednost imajo predlogi, pri katerih se ustvarjalec zaveže tudi kot eden od graditeljev projekta. Nato bodo vsi Pionirji lahko videli vse objavljene predloge projektov in jih bodo podprli / zavrnili glede tega, ali naj bo projekt zgrajen za doseganje komunalnih storitev in ciljev našega ekosistema. KYC preverjeni Pionirji lahko projekt še bolj podprejo tako, da Pi podarijo razvijalvem. Nadarjeni in motivirani pionirji se lahko prijavijo, da se pridružijo določenim projektom in jim pomagajo pri uresničitvi.
Upoštevajte, da je to zgodnji prototip, ki smo ga izdali kot beta, in pričakujte spremembe, ko ga bo skupnost začela uporabljati.
Vrste aplikacijskih projektov
Sta dva tipa aplikacij, katere Pionirji lahko predlagajo:
Tip 1: Aplikacije s poslovnim modelom.Te aplikacije lahko zaslužijo Pi s poslovnimi transakcijami znotraj svojih aplikacij, na primer pristojbine Pi za olajšanje nakupa blaga ali storitev ali neposredno prodajo v Pi Pionirjem . Te aplikacije sprejemajo lastne neodvisne izdelke, tehnologijo in poslovne odločitve, npr. katere funkcije ali funkcije vključiti v aplikacijo in koliko zaračunati.
Tip 2: Ekosistemske aplikacije.Ekosistemske aplikacije so aplikacije, ki morda nimajo poslovnega modela, so pa ključne za infrastrukturo ekosistema Pi. Namen takšnih aplikacij je odpraviti pomanjkljivosti, olajšati rast ekosistema in koristiti skupnemu dobremu omrežja. Te aplikacije lahko razvijejo Pionirji, podprte bodo pod vodstvom Core Team-a in se bodo morda izvajale na strežniški infrastrukturi Core Team-a. Razvijalce takšnih projektov podpirajo predvsem donacije skupnosti. Primer aplikacij tipa 2: alternativna aplikacija za denarnico, aplikacija KYC itd.
Pionirji lahko predlagajo aplikacije tipa 1 in tipa 2. Upoštevajte, da se bo Core Team najprej osredotočil na pregled in objavo ekosistemov, ki jih predlagajo ljudje, ki jih nameravajo zgraditi. Kot smo že sporočili, se izogibajte pošiljanju aplikacij, ki niso skladne z zakonodajo ali pravilniki Pi-ja ali aplikacij, ki niso v skladu z našimi ekosistemskimi cilji, npr. aplikacije ki olajšajo kopičenje, igre na srečo ali igralnice.
Projektne vloge
Vsak projekt običajno vsebuje naslednje vloge:
Skrbniki: Za predloge ekosistemskih aplikacij lahko skrbniki odobrijo člane skupine in urejajo opis projekta. Pri poslovnih aplikacijah vlogo skrbnikov prevzamejo vodje projekta.
Posel: Ljudje, ki bi radi prispevali k poslovni strani projekta, kot so trženje, poslovanje, komunikacija, pionirski angažma in podpora itd.
Razvijalci: Ljudje, ki bi želeli prispevati tehnična znanja pri gradnji projekta, kot so inženirji, oblikovalci itd.
Ekipa Pi Slovenije, vedno z Vami.

Spread the word. Share this post!